Menu

Uuringu kohaselt hoiduvad eestlased keskkonnaalastest otsustest

Eestlased hoolivad küll keskkonnast, kuid osalevad seda puudutavate otsuste tegemises harva, selgus SA Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) korraldatud uuringust.

Üheks peamiseks passiivsuse põhjuseks võib pidada madalat usku kaasarääkimise võimalustesse ning see näitab laialdaste muutuste vajadust, teatas laupäeval BNS-ile uuringu projektijuht ja KÕK-i jurist Siim Vahtrus.

"Paljud vastanutest jätsid neid puudutavate otsuste tegemises osalemata, sest ei uskunud, et saaksid midagi mõjutada. Sellist suhtumist võib nimetada ka osalusheitumuseks," lausus Vahtrus. "Seadusest tulenevad kaasarääkimise võimalused on keskkonnalubade ja planeeringute puhul head - muutust on vaja eelkõige kodanike ning ametnike teadmistes ja käitumisharjumustes."

Lahendustena näevad KÕK-i juristid teadlikkuse suurendamist kaasarääkimise võimaluste kohta ning tõhusamate osalemisvõimaluste pakkumist. Võtmetähtsusega on seejuures ametnike tegevus, sealhulgas plaanitava tegevuse kohta teadete avaldamisel.

"Mõnele ruutsentimeetrile kokkusurutud lühiteade lehesabas või kümnete teiste teadete hulgas avaldatud tehnilis-juriidiline tekst ei tekita ilmselt kelleski äratundmist, et teda nüüd siiralt oodatakse olulise otsuse tegemises kaasa rääkima,” leidis Vahtrus. Samuti on oluline anda osalejatele sisulist tagasisidet, et ei tekiks tunnet, nagu oleks ettepanekute tegemine tühi vaev.

Lisaks keskkonnaotsustes osalemisele uuris KÕK Eesti elanike huvi keskkonna ja seda puudutava info vastu, teabe kättesaadavust ning teadmisi õigusliku regulatsiooni kohta. Uuringu kohaselt on eestlaste huvi keskkonda puudutava info kohta suurem kui tegelik informeeritus ning teadlikkus enda õigusest infole. Seadusi peetakse keskkonnavaldkonnas oluliseks meetmeks. 

Uuringu viis KÕKi juhtimisel läbi uuringufirma OÜ Tartu Klaster. Veebipaneeli küsimustikule vastas enam kui 330 inimest, lisaks sellele intervjueeriti ka valdkonnaeksperte - asumiseltside ja keskkonnaorganisatsioonide esindajaid. Uuringut rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

15 PÄEVA ENIMLOETUD