Menu

Kaskokindlustus: mida see endast kujutab ja kuidas valida parim kaskokindlustus?

  • Kirjutas Sisuturundus

Kaskokindlustus: mida see endast kujutab ja kuidas valida parim kaskokindlustus?

Kaskokindlustus pakub kaitset paljude erinevate riskide vastu, millega sõiduki omanik võib kokku puutuda. Erinevalt kohustuslikust liikluskindlustusest, mis katab kahjud kolmandatele osapooltele ehk kannatanutele, pakub kaskokindlustus kaitset ka sinu enda sõidukile.

See tähendab, et kui sinu auto saab kahjustada liiklusõnnetuses, loodusõnnetuse tõttu, vandalismi tagajärjel või auto varastatakse, aitab kaskokindlustus tekkinud kahjusid katta.

Kuidas valida enda sõiduki jaoks sobiv kaskokindlustus?

Kindlustusandjad pakuvad mitmeid kaskokindlustuse pakette, mis sisaldavad erinevate riskide katet ja lisateenuseid. Seetõttu on oluline pakkumisi hoolikalt võrrelda, et leida just enda jaoks sobivaim kaskokindlustus. Seda saad sa mugavalt teha jepp.ee veebilehel.

Kui hakkad kaskokindlustust valima, siis peaksid eelnevalt läbi mõtlema, missuguseid riske ja kahjusid soovid kaskokindlustuse abil katta. Võib-olla piisab sinu sõidukile vaid põhikaitsest, mis hõlmab endas klaasikahjusid, liiklusõnnetuse või metsloomaga kokkupõrke tagajärjel tekkinud kahjusid. Soovi korral saad valida ka laiema kaitse, näiteks sõiduki liisingumaksete katmise, uue sõiduki puhul uusväärtuse hüvitamise, samuti asendusauto ja sõiduki tehniliste rikete hüvitamise.

Küll aga pead arvestama sellega, et mida rohkem riske sinu kaskokindlustus katab, seda kallim on kindlustusmakse. See ei tähenda, et peaksid kaskokindlustuse puhul keskenduma ainult hinnale. Oluline on, et kindlustusest tulenev kulu on tasakaalus pakutava kindlustuskatte ja teenustega. Tähtis on valida kaskokindlustus, mis vastab sinu vajadustele ja pakub piisavat kaitset erinevate riskide vastu, tagades sulle meelerahu ja rahalise turvatunde.

Omavastutus kaskokindlustuse puhul

Omavastutus on summa, mille pead ise tasuma, kui sinu sõidukiga juhtub kindlustusjuhtum ja auto saab kahjustada. See tähendab, et kui sinu autoga toimub õnnetus ja esitad kahjunõude, pead kuludest katma kaskokindluspoliisile märgitud omavastutuse osa enda vahenditest. Ülejäänud kahju hüvitab kindlustusselts.

Oletame, et sul on kaskokindlustus, mille omavastutuse määr on 200 eurot. Sa satud liiklusõnnetusse, kus sinu auto saab kannatada ning sõiduki remondikulud on kokku 1500 eurot. Edasi toimub protsess järgnevalt:

  1. Sa edastad vajaliku info toimunud õnnetuse kohta oma kindlustusseltsile.

  2. Kindlustusselts hindab kahjusid ja kinnitab remondikulud summas 1500 eurot.

  3. Kuna sinu omavastutus on 200 eurot, pead sa selle summa ise tasuma.

  4. Ülejäänud remondikulud (1500 eurot - 200 eurot = 1300 eurot) katab kindlustusselts.

Omavastutuse mõju kindlustusmaksele

Omavastutuse suurus mõjutab ka kaskokindlustuse makset. See tähendab, et kui valid poliisi, mille omavastutus on suurem, on sinu igakuised või aastased kindlustusmaksed madalamad. Vastupidiselt aga väiksema omavastutusega poliiside puhul on kindlustusmaksed kõrgemad, kuna kindlustusselts võtab suurema osa riskist enda kanda.

Seetõttu on oluline kaaluda, milline omavastutuse tase on sinu jaoks sobivaim võttes arvesse nii kaskokindlustusmakseid kui ka võimalikku isikliku rahalise panuse suurust kahjujuhtumi korral.

Vaata kaskokindlustuse pakkumisi Jepp.ee veebilehel

Meie e-poes saad sõlmida kaskokindlustuse lepinguid kuni 12-aasta vanustele sõidu- ja pakiautodele, mis sisaldavad järgmisi kindlustuskatteid: ootamatu sündmuse tagajärjel toimunud õnnetusjuhtumid, tulekahju, vandalism, vargus ja röövimine, klaasikindlustus ning autoabi teenus.

Lisakatetest saad valida kaskokindlustusele juurde ka asendusauto kindlustuse, mis hüvitab kulud seoses asendussõiduki kasutamisega ajal, mil sinu sõiduk on remonditöökojas. Uue sõiduki puhul soovitame kindlasti lisada uusväärtuskindlustuse. Samuti on mõistlik valida liisingväärtuse kindlustus, mis hüvitab õnnetusjuhtumi korral liisinglepingu järgselt auto väärtuse juhul, kui sõiduki turuväärtus on madalam liisinglepingu järgsest väärtusest. Nii on risk kaetud ja sinu meelerahu tagatud.

Külasta meie veebilehte: jepp.ee ning nuhime sulle välja parimad kaskokindlustuse pakkumised, mille hulgast saad valida just enda sõiduki jaoks sobiva.

Sisuturundus

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD