Menu

Õpetajad hakkavad lähtetoetust saama ühes osas

  • Kirjutas BNS

Haridus-ja teadusministeeriumi eelnõu järgi saavad esimest korda kooli tööle minevad õpetajad ja tugispetsialistid lähtetoetuse kätte ühe korraga senise kolme osa asemel. 

Lähtetoetus makstakse õpetajale välja kõrghariduse tasemel toimuva õpetajakoolituse lõpetamisele ning tugispetsialistile erialase kõrghariduse omandamisele järgneva esimese tööaasta jooksul, seisab eelnõu seletuskirjas. 

Eimesel tööaastal saab täiskoormusega töötav õpetaja või tugispetsialist maksimaalselt 12 783 eurot ning ministeerium kannab lähtetoetuse isiku taotluses näidatud pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

Lähtetoetust saanud isik on kohustatud tagastama talle väljamakstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne viie aasta möödumist alates lähtetoetuse saamisest.

Määrus jõustub järgmise aasta 1. septembrist

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD