Menu

Kuldre kool ja lasteaed on 29. jaanuarini suletud

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Kuldre kool jäi alates kolmapäevast, 20. jaanuarist kuni 29. jaanuarini kaugõppele ja Kuldre kooli lasteaed Sipsik on alates 20. jaanuarist kuni 29. jaanuarini suletud. Lasteaed võtab lapsi vastu alates 1. veebruarist.

Otsused on tingitud haigusjuhtumitest asutuse kollektiivis. Paljud õpetajad peavad jääma eneseisolatsiooni, seega ei ole võimalik tagada nõuetekohast õppetööd kontaktõppes. Kuldre kooli direktori Andrus Kompuse sõnul on tegemist üldisest olukorrast tingitud abinõuga. Koolis epidemioloogilist ohtu ei ole ning terviseameti poolt ei ole nõuet kooli kaugõppele jäämiseks. Otsus on kooskõlastatud koolipidajaga ning direktori sõnul töötab see ennetava meetmena, aidates kriitilisel ajal vältida võimaliku haiguskolde tekkimist. Kaugõppele mineku otsuse tingib õpetajate puudus. Ilmnenud juhtumiga on juba osad õpetajad eneseisolatsioonis. Suure tõenäosusega lisandub terviseameti poolt eneseisolatsiooni nõue veel mitmele lähikontaktsele õpetajale. Kool otsustas et õppetööd on parem korraldada distantsilt. Kooli direktori sõnul jagatakse korralist infot toidupakkide ja muu osas e-kooli ja e-liisi keskkonnas. Koolitunnid toimuvad tunniplaani järgi.

Järgnevatest võimalikest viirusest tingitud muudatustest kooli töökorralduses teavitatakse kooli personali, õpilasi ja nende vanemaid pidevalt, samuti teavitab Antsla vallavalitsus avalikkust uue informatsiooni saamise korral.

LOE VEEL

LOE VEEL

DIGILEHED

15 PÄEVA ENIMLOETUD