Menu

.      

Ettevõtlik Meremäe vald: Tulevikuvisioon – Meremäest võiks saada loomemajanduse vald

Meremäe vallavanem Rein Järvelill üle Piusa jõe viival sillal, mille üks ots asub Meremäe, teine Vastseliina vallas. Kui Meremäe valla liitumine peaks kunagi toimuma majandussidemetest lähtudes, siis piki jõge kulgev piir kaoks. Kultuurilisest seotusest lähtudes toimuks liitumine Setumaa valdade suunas. Valdade liitumise vajaduses Järvelill ei kahtle. Foto: TAIMI PLADO• Meremäe vald: Elanike arv 1130, 30 osaühingut, 95 füüsilisest isikust ettevõtjat, 39 mittetulundusühingut. •

Meremäe vald saab ennast pidada korraga kahe pere liikmeks. Haldusterritoriaalselt kuulutakse Võru maakonna koosseisu, kuid kultuuriliselt kahe maakonna ülesesse Setomaa Valdade Liitu. Vallavanem Rein Järvelille hinnangul on viimase mõju nende tegemistele ja arengule tugevamgi kui riigi määratud kogukonnal. Tugev kultuuritaust annab võimaluse edendada kohalikul kultuuril ja traditsioonidel põhinevat ettevõtlust. Põllumajandus, muidugi, on ja jääb piirkonna jaoks oluliseks ettevõtlusalaks, aga selle laienemisel on piirid ees. Kõik harimiskõlblikud maad on valdavalt juba kasutuses ja juurde saaks tulla ainult nišitootmist, kas aedviljakasvatust, ökotootmist või muud sarnast.


„Suurtööstust meie piirkonnas ei ole ega tule,” on vallavanem üsna veendunud, „selleks pole siin ressurssegi, ei ole väljaehitatud infrastruktuuri ega inimesi.”


Järvelille arvates võiks koha identiteedi põhjal Meremäe vallas enam areneda loomemajandus ja ka selle juurde kuuluv teenindussektor. „Kõik toetavad ettevõtlused võiksid kasvada. Kaupluseid, majutusettevõtteid võiks meil olla mitte ainult kaks, vaid näiteks viis,” räägib vallavanem tulevikuvisoonist.

Tema nägemuse järgi võiksid inimesed, kes vajavad loomingulist inspiratsiooni, näiteks kunstnikud, luuletajad, muusikud, käsitöölised, asutada töökodasid, suveelamuid, korraldada suvelaagreid just Meremäe vallas ja ehk tulevikus siduda end kohaga pikemalt. „Ka see annab meie piirkonnale arenguvõimalusi, kui inimesed seovad ennast Meremäe vallaga aastas kaheks-kolmeks kuuks. ”

(Loe edasi ajalehest või telli pdf.)

Seotud lood

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD