Menu

Advokaadibüroo tuletab meelde: millised on tasustamata puhkuse tingimused?

  • Kirjutas Sisuturundus

Advokaadibüroo tuletab meelde: millised on tasustamata puhkuse tingimused? FOTO: pixabay

Igal töötajal on õigus vähemalt 28 päevasele põhipuhkusele, kuid lisaks seaduses ettenähtud põhipuhkusele on töötajal õigus saada ka tasustamata puhkust. Tasustamata puhkusele on võimalik minna vaid kokkuleppel tööandjaga. Kuna tasustamata puhkuse andmine on kokkuleppeline, siis võib puhkus kesta vaid nii kaua, kui tööandjaga kokku lepitakse.

Advokaadibüroo Hedman juhib tähelepanutasustamata puhkus on kokkuleppeline

TLS ei sätesta eraldi nn tasustamata puhkuse korda. Palgata puhkuses lepivad tööandja ja töötaja omavahel kokku, mingit survestamist toimuda ei tohiks. Põhjuseid palgata puhkuse soovimiseks võib olla mitmeid, nii töötajast kui tööandjast tulenevalt. Advokaadibüroo kogemuste põhjal võib olla üheks põhjuseks, et soovitakse pühenduda õpingutele, kuid ei kvalifitseeruta õppepuhkust saama. Võimalik, et töötaja on saanud suurepärase puhkuse pakkumise, kuid põhipuhkuse päevad on juba ära kulutatud ning töötaja soovib tasustamata puhkust. Tööandjast tulenev põhjus võib olla nt rahaliste vahendite nappus, puudub raha, et töötajale palka maksta ning seetõttu suunatakse töötaja palgata puhkusele. Siinkohal on oluline teada, et tööandjal on õigus suunata töötaja palgata puhkusele vaid siis, kui töötaja on andnud selleks oma nõusoleku.

Juhul, kui töötajal pole tööandjaga eraldi kokkulepet, et tasustamata puhkuse ajal teenitakse samuti põhipuhkust, peab arvestama, et tasustamata puhkuse arvelt väheneb põhipuhkuse aeg. Näiteks kui töötaja on palgata puhkusel kuu aega, väheneb tema 28 kalendripäeva kestev põhipuhkus ~ 2,33 päeva võrra.

Tasustamata puhkuse korral jääb kehtima sotsiaalmaksu miinimumkohustus

Advokaadibüroo soovitab pöörata tähelepanu sellele, et tasustamata puhkuse korral töötaja töötasu ei saa. Tavapärane maksuloogika ütleb, et kui väljamakset ei toimu, siis ei ole vajadust ka makse maksta. Paraku see päris täpselt nii ei ole. Vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 3 punktile 1 tuleb palgata puhkuse ajal töötaja eest sotsiaalmaksu maksta vähemalt töötasu alammäärale vastavalt summalt. 2021. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot, seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 192,72 eurot kuus. Sotsiaalmaksu miinimumkohustus on vajalik selleks, et töötajale oleks jätkuvalt kättesaadav ravi- ja pensionikindlustus.

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tuleb kõne alla ainult töölepingu alusel töötajate palgata puhkuste korral. Juhul, kui palgata puhkust soovib töövõtu- või käsunduslepingu alusel töötav isik, siis väljamakse puudumisel makse maksma ei pea, küll aga peab siis arvestama võimalusega, et töötajale ei ole enam kättesaadavad haiguskindlustus ja sotsiaalsed garantiid. Töötajad ei ole tegelikult kohustatud palgata puhkust võtta, loe lähemalt kui palju maksab palgata puhkus.

Advokaadibüroo tuletab meelde: Töölepingu peatumine tasustamata puhkuse tõttu

Juhul kui töötaja ei tööta kuus ühtegi päeva, on kohustuslik märkida töötajate registrisse töölepingu peatumine tasustamata puhkuse tõttu. Selle perioodi eest ei tasuta töötuskindlustusmakseid ning seda ei võeta ka tööstaaži arvestusse. Töölepingu peatumist ei vormistata olukorras, kus töötaja on haiguslehel või kui töötamine on takistatud tööandjast tulenevatel põhjustel, nt kui tööandjal ei ole töötajale tööd anda.

Sisuturundus

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD