Menu

JUHTKIRI Lastele õigused, vanematele kohustused

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Laste õigustest räägitakse üha rohkem, vahel tundub, et liigagi. Kohustused jäetakse tagaplaanile või nendest räägitakse vähe. Siiski tundub õiglane, et iga õigusega kaasnevad kohustused ja vastupidi, et iga kohustusega kaasnevad ka õigused. Päris nii mustvalge see kõik ei ole, eriti kui räägime alaealistest ning nende õigustest ja kohustustest. Sageli nõuavad lapsed oma õigusi, kuid selle eest vastu anda suurt ei soovi. Nõudmisi neile nii lihtsalt esitada ei tohiks, sest tegematajätmine on samuti nende õigus.

Eesti ühines 20. novembril 1991. aastal ÜRO lapse õiguse konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks dokumendiks. Sellest lähtuvalt tähistatakse igal aastal novembrit kui lapse õiguste kuud.

Laste ja noorte kasvatamises on ajaga paljutki muutunud. Näiteks käesoleva aasta alguses muudeti alaealiste õigusrikkujate kohtlemise süsteemi. Arvatakse, et karistamine ei vii kuskile ja alaealisi oleks mõistlik selle asemel hoopis suunata. Kokkuvõttes on lausa kindlaks tehtud, et suunama peaks kohati ka peresid, kust probleemsed lapsed pärit on. Eks karistusel ja suunamisel on ka üks ühine nimetaja, mõlemast on kasu ainult siis, kui eksinu ise soovib muutuda ning ise olukorrast õpib.

Olgu siis vahendiks karistamine või suunamine või mõni muu moodus, eks eesmärk ole ikka samasugune. Tulemusena võiks olla maailm parem paik ja järelkasv selle vääriline vedaja. Teinekord muidugi tundub, et see kõik ei õnnestu ning endiselt ja aina rohkem on meie seas vääritimõtlejaid. Kui tuua kas või näiteks kolme aasta eest Võrumaa metsast leitud surnud imik, kelle surma uurimise prokuratuur nüüd kolm aastat hiljem lõppenuks kuulutas. Kohtuarstliku ekspertiisi tulemusena ei leitud imiku kehalt küll vägivallatunnuseid, kuid ilmselgelt on seitsmepäevase imiku metsasattumine kellegi kätetöö. Eilset hingedepäeva meenutades tekib vägisi mõte, kuidas selle nii vähe elanud ilmakodaniku kalmule ilmselt keegi küünalt süüdata ei teadnud. Oli ju temalgi õigus saada osa laste õigustest, millele on pühendatud terve käesolev kuu.

ARVAMUS