Menu

Operatiivsündmused 30. aprill – 4. mai 2020

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Lõuna päästekeskuse operatiivsündmused 30. aprill – 4. mai 2020

Jõgevamaa

30. aprillil kella 19.14 ajal leidsid patrullivad päästjad Põltsamaa vallas Mällikvere külas suure järelevalveta põleva ja ümbrust ohustava lõkke. Lõke kustutati.

1. mail kell 20.35 teatati, et Mustvee vallas tiheda külas on majas suits. Päästjad selgitasid, et süttinud oli ahjualune vahelagi ja talad. Põlengu kustutamiseks lammutati osa vahelaest lahti. Tulekahju oli ilmselt süttinud ahju põhja tekkinud mõrade kaudu konstruktsioonideni levinud kuumusest või sädemetest.

Kell 22.04 teatati, et Palamuse alevikus Pähklimäe tn on lasteaia ruumides suitsulõhn. Päästjad selgitasid, et suits oli varem tekkinud päikesepaneelide jaotuskilbi rikkest. Tulekahju ei tekkinud.

2. mail kella 8.17 ajal põles Jõgeva vallas Selli külas mahajäetud palkmaja ning selle ümber paar puud ning kulu. Päästjad hoidsid ära tule leviku metsa. Tulekahju kustutati paari tunniga. Hoone hävis tulekahjus.

2. mail kella 14.56 ajal teatati, et Jõgeva linnas Tartu mnt põletatakse kuuridele liiga lähedal lõket. Päästjad andsid korralduse lõke kustutada ja selgitasid tuleohutusnõudeid. Lõke peab asuma hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 8 meetri kaugusel.

Põlvamaa

30. aprillil kella 10.47 ajal avastas Ahja alevikus Illimari tänaval klienti külastanud sotsiaaltöötaja, et kliendi puukuuris töötab gaasipliit, millel kõrbes toit, mis ähvardas ümbrust süüdata. Kogu ruum ja õu oli täis põlevmaterjali, mille süttimine oleks seadnud ohtu ka naabri majapidamise. Toidu kuuri valmima unustanud joobes mees leiti saunas magamas. Tuleoht kõrvaldati. Joobes mehe toimetas politsei kainenema.

2. mail kella 15.10 ajal süütasid Põlva vallas Rosma kustutamata jäetud lõkkeasemelt lennanud sädemed kulu. Elanikud kustutasid põlengu päästjate saabumise ajaks. Lõkkease kasteti veega üle.

2. mail kella 11.48 ajal käisid päästjad Kanepi vallas Abissaare külas sõiduautoga BMW juhtunud raskel liiklusavariil. Päästjad aitasid avariilisest sõidukist välja saada hukkunud meest ja naist ning kahte raskelt vigastatud isikut. Selleks eemaldati autouks ning katus. Ühtlasi tagasid päästjad tuleohutuse.

2. mail kella 17.55 ajal süttis Põlva vallas Kiuma külas suitsusaun. Inimesed püüdsid põlengut ise kustutada, kuid päästjate saabumise ajaks ulatusid leegid juba katusest välja. Põleng kustutati kella 18.24ks.

Tartumaa

30. aprillil kell 21.51 teatas Tartus Haage külas jäätmelõkke leidnud keskkonnainspektsiooni inspektor, et lõkke kustutamisega ei tule põletaja iseseisvalt toime. Päästjad aitasid keskkonda saastava lõkke kustutada.

1. mail kella 23.28 ajal põletati Nõo vallas Nõgiaru külas tuleohutusnõuete vastaselt tuulise ilmaga lõket. Samuti puudusid lõkkepõletajatel esmased kustutusvahendid. Lõkke ääres olev seltskond keeldus päästjate korraldusi täitmast. Päästjad kustutasid lõkke. Agressiivseks muutunud seltskonnast kaks meest toimetas politsei korrarikkumise lõpetamiseks kainenema.

Viljandimaa

30. aprillil kella 11.02 ajal tundis Põhja-Sakala vallas Paaksima külas autoga sõitev mees suitsulõhna ja peatas auto. Samas tungisid armatuuri alt välja leegid. Sõiduki pagasnikut avada ei õnnestunud, aga õnneks sai hädasolija kustuti möödasõitva auto juhi käest ning leegid õnnestus summutada. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult. Tules hävis armatuur ja salongi esiosa. Põlengu tõenäoline tekkepõhjus oli elektrisüsteemi rike.

1. mail kella 18.00 ajal süütas Viljandi vallas Tobraselja külas lõkkest tuulega lendu läinud säde vana aida katuse. Päästjad hoidsid ära tule leviku teisele kõrvalhoonele ja kustutati põlengu paari tunniga. Tules hävinud ait asus lõkkest allatuult. Päästjad hoiatavad, et lõkke tegemisel tuleb tuule suunaga arvestada ning suure tuulega lõket teha ei tohi (üle 5,4 meetri sekundis, mis liiguvad puude jämedamad oksad).

Võrumaa
30. aprillil kell 23.56 ajal teatati, et Võrus Lille tn põletatakse lõket, millest lendavad sädemed ohustavad kõrval asuvaid kuure. Päästjad andsid korralduse lõke kustutada ja selgitasid tuleohutusnõudeid. Lõke peab asuma hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 8 meetri kaugusel.

1. mail kella 10.25 ajal käisid päästjad Rõuge vallas Vana-Roosa külas kustutamas järelevalveta lõkkest hektari ulatuses süttinud kulupõldu.

1. mail kella 12.47 ajal süttis Rõuge vallas Palli külas hooletust lõkkepõletamisest kulu ja põleng levis ka metsa alla. Päästjad kustutasid Rõuge ja Suhka vabatahtlike abiga kulutulekahju ja lõkke kella 13.33ks.

Kella 13.48 ajal avastasid päästjad Misso alevikus Pugola külas lõkke, kus põletati rehve, vana mööblit ja muud prügi. Keskkonda saastav lõke kustutati. Jäätmed süüdanud elanikele selgitati, et lõkkes tohib põletada ainult immutamata puitu.

2. mail kella 15.15 ajal põletati Antsla vallas Lusti külas tuleohutusnõudeid eirates suures lõkkes ehitusjäätmeid. Väljas oli tugev tuul ja põleng levis ümbritsevale kulule. Põletaja arvas, et võib oma kinnistul teha, mida ise soovib ning ohutus teda ei huvitanud. Lõke ja kulu kustutati ning põletajale selgitati, et lõkkease tuleb korralikult piirata, selle ümbrus puhastada põlevmaterjalist ning esmaste kustutusvahenditega tagada, et põleng ümbrusele ei leviks. Suure tuulega lõket süüdata ei tohi (üle 5,4 meetri sekundis, mis liiguvad puude jämedamad oksad). Päästjad käisid 28. aprillil samas kohas järelevalveta lõket kustutamas.

2. mail kella 17.01 ajal põletati Võru vallas Haidaku külas lõkkes vanu madratseid ja rehve. Päästjad kustutasid keskkonda saastava lõkke. Info edastati keskkonnainspektsioonile.

Lõuna-Eesti pommigrupp

30. aprillil tehti kahjutuks:

Valga maakonnast Tõrva vallast Pikasilla külast leitud käsigranaat ja Koorküla külast leitud 150 mm mürsk.

1. mail tehti kahjutuks:

Valga maakonnast Tõrva vallast Holdre külast leitud käsigranaat F1.

2. mail tehti kahjutuks:

Viljandi maakonnas Viljandi vallas Ülensi külast leitud 50 mm miinipildujamiin;

Tartu maakonnast Luunja vallast Savikoja külast leitud 88 mm mürsk ja käsigranaat RG-42, Tartu vallast Valmaotsa külast leitud granaat;

Valga maakonnast Valga vallast Pugritsa külast leitud 120 mm mürsk;

Jõgeva maakonnast Mustvee vallast Saarjärve külast leitud kaks käsigranaati.

3. mail tehti kahjutuks:

Tartu maakonnast Tartu vallast Salu külast leitud mürsk;

Jõgeva maakonnast Mustvee vallast Saarjärve külast leitud 5 käsigranaati;

Tartu maakonnast Tartu vallast Vasula alevikust leitud lennukipomm.

Päästeameti demineerijad tuletavad meelde, et lõhkekehad on tehtud sõjapidamiseks, tapmiseks ning suurte purustuste tekitamiseks. Kui leiate lõhkekeha, siis ei tohi seda ise puudutada ega transportida, vaid tuleb helistada Häirekeskuse numbril 112, märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde. Peale 112 teavitamist ei pea jääma demineerijaid ootama, helistamisel küsitakse teie kontaktandmeid ning vajadusel täpsustatakse leiu asukoht hiljem üle.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD