Menu
Mida arvad maskikandmisest?

Valitsus saadab koolid nädalaks kaugõppele

  • Kirjutas BNS

Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku piiramiseks saata koolid pärast vaheaega nädalaks distantsõppega ning sulgeda kaheks nädalaks veekeskused.

Peaminister Kaja Kallas sõnas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus on sunnitud rakendama piirangud, et nakatumisnäitajad allapoole tuua. "Püüme piiranguid rakendada seal, kus oht viirust levitada kõige suurem," ütles Kallas.

"Koolivaheaja nädalast sõltub see, kas suudame nakatumisahelda läbi lõigata," ütles Kallas.

Valitsus otsustas, et koolid jäävad pärast koolivahega distantsõppele. Samas algkooli õpilased jätkavad kontaktõppel. Ka hariduslike erivajadustega lapsed jätkavad kontaktõppel.

Spaad ja veekeskused on suletakse kaheks nädalaks.

Valitsus otsustas piirata ka huvitegevust ning sportimist. Järgmise kahe nädala jooksul ei ole lubatud rühmatrennide läbiviimine, indivuduaalsed treeningud on lubatud. Huvitegevus on lubatud 1-4 klasside õpilastel juhul, kui rühma kuuluvad samad lapsed, kes on koos ühes klassis.

Valitsus otsustas piirata ka avalikel üritustel osalejate arvu 200 inimesele ning korraldaja peab tagama hajutatuse ning 50-protsendilise täituvuse nõude. Statsionaarsete istekohtadega üritustele jäävad kehtima senised piirangud.

Kinod ja teatrid jäävad endiselt avatuks, saalides tuleb tagada hajutatus ja maskikandmine. Ka toitlustuskohad jäävad avatuks, neil tuleb tagada 50-protsendilise hajutatuse nõue.

Meetmed:
 
Haridus
 
Pärast koolivaheaja lõppu ei toimu koolihoonetes alates 5. klassist ühe nädala jooksul kohapealset õppetööd, et katkestada nakkusahelad. Seega ei või õppijad 1.–7. märtsini üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ega seal liikuda. Piirang ei kehti 1.–4. klassi õpilastele ega siis, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.
 
Huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe ja noorsootöö ja sport
 
Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud. Sisetingimustes võib kokku viibida maksimaalselt 200 inimest. Välitingimustes on huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe, noorsootöö ja sportimine lubatud mitte rohkem kui 250 inimesel, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet. Sama kehtib ka välitingimustes toimuvatele spordivõistlustele.
 
Avalikud kogunemised
 
Mittestatsionaarsete istekohtadega avalikud kogunemised on sisetingimustes lubatud kuni 50-protsendilise täitumuse korral. Sel juhul võib siseruumides kogunemistel osaleda mitte rohkem kui 200 inimest. Välitingimustes võib üritustel osaleda kokku kuni 250 inimest, kuid nad peavad olema hajutatud.
 
Meelelahutus
 
Samad reeglid ehk nii 50-protsendilise täitumuse nõue, sisetingimustes 200 ja välitingimustes 250 inimese piirmäär kehtivad ka meelelahutusteenuse osutamise kohtades ja ajal. Nõuded kehtivad meelelahutusteenuse osutamisel nii avalikes kui ka mitteavalikes kohtades.
 
Toitlustus
 
Söögikohtades hakkab järgmisest nädalast kehtima 50-protsendilise täitumuse reegel. Lisaks peab valitsus vajalikuks rakendada toitlustusasutustes kehtivate nõuete täitmise üle sihitatud järelevalvet.
 
Saunad, basseinid, veekeskused ja ujulad
 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates tohib järgmisel kahel nädalal teha üksnes sporti, kui järgitakse sportimisele kehtestatud reegleid. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, samuti puuetega inimeste tegevustele.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD