Menu

Ravimiametile laekus mullu üle 400 ravimite kõrvaltoime teatise

  • Kirjutas BNS

Pixabay

Ravimiametile laekus 2020. aastal 405 ravimite kõrvaltoime teatist, milles kirjeldati kokku 1149 võimalikku kõrvaltoimet.

405 teatisest 309 kirjeldati ravimite ja 96 vaktsiinide kasutamisel ilmnenud kõrvaltoimeid, selgub ravimiameti aastaraamatust.

Surmaga lõppenud reaktsioonidest teatati seitsmel korral. Patsiendid olid vanuses
69-87 aastat. Kõigil juhtudel oli tegemist raskete haigustega patsientidega, kes said üldjuhul mitmeid ravimid.

Tervishoiutöötajad saatsid kokku 239 teatist: 109 teatist ravimiametile, 130
teatist müügiloa hoidjale (neist 30 teatist organiseeritud ohutusandmete kogumise raames müügiloa saamise järgsetest uuringutest või programmidest).

Müügiloa hoidjad edastasid ravimiametile 29 teatist meditsiinikirjanduses avaldatud juhtudest, kus kirjeldati kõrvaltoimeid ravimite kasutamisel Eestis.

Patsiendid saatsid 137 teatist: 96 teatist ravimiametile (viiel korral apteekri abiga), 41 teatist müügiloa hoidjale (kolmel korral apteekri abiga).

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD