Menu

Võru Linnavalitsuse istung 19. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine maa-alade sulgemine

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "4. Ummamuudu liina üüjuusk" korraldamiseks ning väljaku, tänavate, kõnnitee, parkide ja puhkeala sulgemiseks 29. augustil 2020 kella 15–23.30 (minijooksu start kell 20.10; mudilaste jooksu start kell 20.20; 10 km põhidistantsi start kell 21 ja 5 km põhidistantsi start kell 21.10).

Korraldatakse avalik üritus "Koolirahu väljakuulutamine" 1. septembril 2020 kella 10.30–11.30 Võru linna keskväljakul.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 28. augustil 2020 kella 9–16. Keskväljak suletakse kella 6–17.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba SBR 3 mahuti, ühtlustusmahuti, settetahendushoone ehitamiseks ja juhtimishoone laiendamiseks asukohaga Ringtee 10.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kontorihoone-garaaži ümberehitamisele asukohaga Ringtee 10 ning autoremondi teenindushoone ehitamisele asukohaga Tallinna mnt 42e.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Taara asumi spordiväljaku ja võimlemislinnaku projekteerimine ja ehitamine".

LOE VEEL

LOE VEEL