Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. oktoobril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru FOTO: Aigar Nagel

Sundvalduse seadmine

Seatakse sundvaldus Kubja tee 1 katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks elektri maakaabelliini ja jaotuskilbi püstitamiseks.

Koormamine isikliku kasutusõigusega

Sõlmitakse asjaõigusleping Tartu tn 48 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on ühisveevärgi- ja sademeveekanalisatsiooni torustik.

Sõlmitakse asjaõigusleping Räpina mnt 12 kinnistu ja Põllu tn 2 koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on jalgtee.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Leesika tn 1.

LOE VEEL

LOE VEEL