Menu

Võru Linnavalitsuse istung 11. aprillil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ranitsatoetuse suuruse määramine

Ranitsatoetuse suuruseks 2018. aastaks kinnitati 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta.  Prognoositav ranitsatoetuse saajate arv on 137.

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine

Osaühingule Bengts Tivoli anti nõusolek avaliku ürituse "Bengts Tivoli on Tour" korraldamiseks Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas 17. ja 18. mail 2018 kella 15–23 ning 19. ja 20. mail 2018 kella 12–23, samuti lubati sulgeda üldiseks liikluseks Vee tn 6a asuv parkla alates 14. mai kella 17st kuni 21. mai kella 17ni.

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine

Kaitseliidu Võrumaa malevale anti nõusolek avaliku ürituse "Jüripäeva matkamäng - Ristmik 2018" korraldamiseks ning võistluskeskuse tarbeks pargi sulgemiseks 26. aprillil kella 15–19 (matkamängu start kell 16) Võru linnas vastavalt asendiplaanile. Matkamäng toimub samaaegselt kõikides maakonnakeskustes üle Eesti ning on Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabariiklik EV 100 üritus.

Ürituse kooskõlastamine ning parkla ja tänavate sulgemine

Mittetulundusühingule Spordiühing Ekstreempark anti nõusolek avaliku ürituse "13. Võhandu maraton" korraldamiseks 19. aprilli kella 12st kuni 21. aprilli kella 9ni Võru linnas vastavalt asendiplaanile, luba sulgeda Roosisaare silla juures asuv parkla maratoni võistluskeskuse rajamiseks 19. aprilli kella 12st kuni 21. aprilli kella 9ni, luba sulgeda Roosi tänav ja Tamula tänav maratoni stardi korraldamiseks 21. aprillil kella 5–8 ning korraldada Tamula supelrannas paatide vetteminek 21. aprillil kella 4–8. Ühisstart maratonile antakse 21. aprillil kell 7 Tamula järvelt, finiš on Põlvamaal Võõpsu paadisadamas, distantsi pikkus 100 km, kontrollaeg võistlejaile 24 h.
 
Vilja tn 29a aadressi ja sihtotstarbe määramine, erastatava maa suuruse kinnitamine ning nõustumine erastamisega

Toome tn 1 kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressiks määrati Vilja tn 29a ning nõustuti Vilja tn 29a maa erastamisega Sodalisvara OÜ-le. Erastatava maa suurus on 577 m² ja sihtotstarve 100% tootmismaa.

Vastutava isiku määramine

Sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise eest vastutavaks isikuks määrati 16. aprillist 2018 arendusspetsialist ning tema asendajaks arendusnõunik.

15 PÄEVA ENIMLOETUD