Menu

Haiglate liit ei kooskõlasta elutähtsate teenuste toimepidevuse eelnõu

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: pixabay

Eesti Haiglate Liidu hinnangul on sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste toimepidevuse nõuete eelnõus palju sisulisi puudusi, ebaloogilisusi ja vasturääkivusi.

Haiglate liidu hinnangul ei ole tõsiseltvõetav ka praegusel etapil esitatud näidisdokument haiglatele ja kiirabibrigaadi pidajatele elutähtsa teenuse toimepidevuse valdkonnaga tegelemiseks. Sellest tulenevalt ei pea haiglate liit praeguse seisuga võimalikuks seda eelnõud kooskõlastada.  

„Kui elutähtis teenus on juba häirunud ei ole võimalik ja tegelikult ei ole ka vajalik eelnõus loetletud üksuste nagu EMO ja kirurgia järjepidev toimimine,“ leiab haiglate liit.

Liidu hinnangul jääb eelnõust mulje, et riiklikud abinõud piirduvadki üksnes valmisolekutasemete kehtestamisega. „Kui valmisolekutasemete kehtestamine taastab tõepoolest elutähtsa teenuse toimepidevuse, siis tuleks seda meedet kasutada koheselt alates häire tekkimisest,“ märkis liit.

15 PÄEVA ENIMLOETUD