Menu

Võru Linnavalitsuse istung 31. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Kooli tn 8 kinnistule puhkeala püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba kaugküttetorustike ehitamisele asukohtadega Laane tn 3, Laane tn 3a, Laane tn 3b, Laane tn 5, Laane tn 6, Laane tn 8, Laane tänav T1.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED