Menu

Eesti elanike jaoks on Euroopa Liidu suurim probleem ränne

Võrumaa Teataja

Eesti elanike jaoks on Euroopa Liidu suurim väljakutse ränne, selgub sel sügisel läbiviidud Eurobaromeetri uuringust.

Rändeküsimusi nimetas EL-i suurima väljakutsena 52 protsenti Eestis küsitletutest, 42 protsenti tõi välja Euroopa Liidu rahvastiku vananemise ja 41 protsenti pidas EL-i üheks suurimaks probleemiks terrorismi ja julgeolekuküsimusi.

Uuringus osalenutel anti võimalus valida kümne valiku seast ning nimetada võis kolme väljapakutud teemat.

Eestiga sarnaselt pidasid migratsiooniküsimusi EL-i suurimaks väljakutseks Malta, Tšehhi, Ungari, Poola ja Bulgaaria elanikud.

Terrorismi ja julgeolekuküsimusi nimetasid kõige rohkem Soome, Hollandi ja Ühendkuningriigi ning osalt ka Taani elanikud.

Sotsiaalset ebavõrdsust pidas Euroopa Liidu suurimaks väljakutseks Saksamaa, Leedu, Rootsi, Taani ja Slovakkia elanikud.

Ülejäänud 15 liikmesriigis nimetasid vastajad kõige enam EL-i peaprobleemina tööpuudust.

Eesti elanike jaoks on nimetamiste arvult neljas probleem sotsiaalne ebavõrdsus - seda nimetas 32 protsenti vastanutest, tööpuudust nimetas 27 protsenti, ebapiisavat majanduskasvu nimetas 17 protsenti, EL-i naaberriikide ebastabiilsust 16 protsenti, keskkonnaküsimusi 9 protsenti, EL-i maade riigivõlga 8 protsenti ja arenevate majanduste pakutavat konkurentsi 6 protsenti.

Eesti elanike mure migratsiooniteemade suhtes on aastaga ühe protsendipunkti võrra kahanenud, mure terrorismi pärast aga 8 protsendipunkti võrra kasvanud, 7 protsendipunkti võrra on aastaga langenud mure ebapiisava majanduskasvu suhtes, 5 protsendipunkti on langenud mure sotsiaalse ebavõrdsuse pärast. Kuue protsendipunkti võrra kahanes aastaga ka eestlaste mure EL-i elanikonna vananameise suhtes, kuid ka tänavune näitaja on EL-i kõrgeim.

Eurobaromeetri uuringu viis Euroopa Komisjoni tellimusel Eestis läbi TNS Emor, 23. septembrist kuni 2. oktoobrini korraldatud intervjuudele vastas 1007 inimest. Eelmine samasugune uuring toimus 2016. aasta septembris ja oktoobris.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED