Menu

Veebruarist saavad Tartus 1. – 4. klasside lapsed koolilõunat tasuta

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Meremäe Vallavalitsus

Alates 1. veebruarist saavad Tartu koolide 1. – 4. klasside lapsed koolilõunat tasuta, 5.-9. klasside õpilaste lapsevanemate osa koolitoidu tasus jääb samaks, gümnaasiumiastmes suureneb 12 sendi võrra päevas. Veebruaris tõuseb ka koolilõuna maksumus. 

Veebruaris kehtima hakkavad uued koolilõuna hinnad on järgmised:

 1.-4. klass 1,25 eurot, lapsevanem maksma ei pea (varem 1,10 eurot, lapsevanem tasus 0,20 eurot); 

5.-9. klass 1,50 eurot, millest lapsevanem maksab 0,45 eurot (varem 1,36 eurot,  lapsevanem tasus 0,46 eurot); 

gümnaasiumiaste 1,70 eurot, millest lapsevanem maksab 0,70 eurot (varem 1,36 eurot, lapsevanem tasus 0,58 eurot). 

Uute hindade kehtestamise põhjuseks on eelkõige toiduainete hindade ja tööjõukulude üldine tõus ning soov pakkuda õpilastele kvaliteetset ja tervislikku koolilõunat. Senised koolilõuna hinnad kehtisid 2012. aastast 
Hindade korrigeerimist võimaldas ka riigipoolse toetuse tõus 0,78 eurolt 1,0 eurole. Linna eelarvest kaetakse täies mahus 1. - 4. klassi õpilaste koolilõuna maksumus ning 70% ulatuses 5.-9. klassi õpilaste koolilõuna kulud. 

Gümnaasiumiastmes suurendati lapsevanema osalust 0,12 euro võrra päevas selleks, et gümnasistidele pakutav koolilõuna oleks toekam. 

Tartu linna tänavuses eelarves on koos riigipoolse toetusega koolilõuna kuludeks kavandatud ca 1,9 miljonit eurot. 

Uued koolilõuna hinnad jõustuvad tänavu 1. veebruarist kõikides Tartu linna koolides, välja arvatud Ilmatsalu Põhikoolis, kus need hakkavad kehtima alates 1. septembrist 2018. a. Kuni selle ajani kehtib seal senine kord, mis näeb ette tasuta koolitoidu 1.-9. klassi õpilastele. 

Linnavalitsus täpsustas ka muid Tartu linna koolides toitlustamisega seotud tingimusi. Muuhulgas hakkab 1. veebruarist 2018. a kehtima kord, et  lapsevanemad peavad oma osaluse koolitoidus maksma e-keskkonna Arno kaudu  toitlustamiskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Summa suurusest teavitatakse toitlustamiskuu viimase kuupäeva seisuga.  Lapsevanem näeb jooksvalt koolitoidu konto seisu Arnos.

Alates 1. juunist  2018 lõpetatakse erakooli pidajatele ja teistele kohalikele omavalitsusüksustele linnaeelarvest eraldatava koolilõuna toetuse andmine, kuna vastav summa on juba arvestatud õpilase õppekoha maksumusse.
 

15 PÄEVA ENIMLOETUD