Menu

Otepää Tervisekeskus saab uue hoone

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

 Otepää Tervisekeskuse uue hoone eskiis.

6. novembril 2017 allkirjastati Otepää Tervisekeskuse ning Energia ja Ehitus OÜ vahel Otepää kesklinna esmatasandi tervisekeskuse hoone ehitamiseks ehitusleping. Projekti lõpptähtajaks on 2018. aasta lõpp.

SA Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres Arike ütles, et esialgse kokkuleppe kohaselt alustatakse lammutustöödega 2018. aasta veebruaris  ning ehitustöödega märtsis 2018. Projekti lõpptähtaeg on detsember 2018, seejärel saab personal kolida kaasaegsetesse  ruumidesse ning 2019. aasta algul antakse hoone ekspluatatsiooni.

Esmatasandi tervisekeskuse hoone ehitamiseks lammutatakse Tartu maanteel asuvad apteegi ning vana haigla hoone ning selle asemele esitatakse uus hoone.

„Seoses asjaoluga, et ehitus paikneb kesklinna tänava ääres, tuleb ehitusperioodil kindlasti muudatusi liikluskorralduses ning  raskendatud on juurdepääs Tervisekeskusesse,“ selgitas Andres Arike.  „Kindlasti teavitame avalikkust liikluskorralduse muudatustest ning palume elanike mõistvat suhtumist ehitusperioodi jooksul.“

Uues esmatasandi tervisekeskuse hoones hakkavad paiknema kaasaegsed ruumid  neljale perearstile ja kuuele pereõele, ämmaemandale, füsioteraapiale ja koduõdedele ning sotsiaalsele nõustamisele. Otepää Tervisekeskuse praegusesse hoonesse on plaanis rajada eakate päevakeskus, laiendada hooldusosakonda, edasi jääb tööle hambaraviosakond, röntgen ja labor. 

„Otepää tervisekeskuse uue hoone ehitus võimaldab oluliselt parendada valla inimeste tervise eest hoolitsemist. Selle mõjud aga peavad ulatuma  ka kõigis uue valla piirkondadesse,“ lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Teeme kõik selleks, et uuest keskusest kasusaajate hulgas oleks ka näiteks Puka ja Sangaste piirkonnad lisaks Otepää keskusele. Ehk siis parem tervis kõigile.“

SA Otepää Tervisekeskuse projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-0002)“ rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevus nr 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ ja Otepää vald.  Projekti kogumaksumus on 1 173 601 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfond katab 690 000 eurot ja Otepää Vallavalitsus 480 000 eurot.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED